کاربر گرامی  خوش آمدید ... ( ورود  \ ثبت‌نام  )
امروز: چهار شنبه 30 آبان ماه 1397 ساعت: 
۴۲۴
ماشین حساب casi CA-438

ماشین حساب casi CA-438

دارای نمایشگر با ظرفیت نمایش تا 12 رقم

ماشین حساب casi  MD-871C

ماشین حساب casi MD-871C

امکان محاسبه اعداد تا 112مرحله

ماشین حساب casi MD-3216

ماشین حساب casi MD-3216

دارای نمایشگر با ظرفیت نمایش تا 16 رقم

ماشین حساب casi MD-2592

ماشین حساب casi MD-2592

دارای نمایشگر با ظرفیت نمایش تا 14 رقم

ماشین حساب casi MD-9940

ماشین حساب casi MD-9940

دارای نمایشگر با ظرفیت نمایش تا 14 رقم

ماشین حساب casi CA-231C

ماشین حساب casi CA-231C

قایلیت کنتری و تصحیح تا 120 مرحله

ماشین حساب casi MD-8800V

ماشین حساب casi MD-8800V

امکان محاسبه اعداد تا 112مرحله

ماشین حساب casi CA-326

ماشین حساب casi CA-326

قابلیت بازگردانی محاسبات به صورت خودکار

ماشین حساب casi MD-355A

ماشین حساب casi MD-355A

دارای نمایشگر با ظرفیت نمایش تا 12 رقم

ماشین حساب casi MD-369

ماشین حساب casi MD-369

دارای نمایشگر با ظرفیت نمایش تا 14 رقم

ماشین حساب casi MD-310

ماشین حساب casi MD-310

اداری و رومیزی دارای کلیدهای 2 صفر 3 صفر 

ماشین حساب casi MD-12

ماشین حساب casi MD-12

دارای نمایشگر با ظرفیت نمایش تا 14 رقم

ماشین حساب casi MD-2130C

ماشین حساب casi MD-2130C

دارای نمایشگر با ظرفیت نمایش تا 14 رقم

ماشین حساب casi CA-987P

ماشین حساب casi CA-987P

نوع کاربرد: مهندسی دارای نمایشگر با ظرفیت نمایش تا 2+10 رقم

ماشین حساب casi CA-217

ماشین حساب casi CA-217

دارای نمایشگر با ظرفیت نمایش تا 2+10 رقم

ماشین حساب casi CA-885

ماشین حساب casi CA-885

قابلیت بازگردانی محاسبات به صورت خودکار

ماشین حساب casi MD-8212

ماشین حساب casi MD-8212

امکان محاسبه کنترل و تصحیح تا 112 مرحله

ماشین حساب casi MD-8840

ماشین حساب casi MD-8840

دارای نمایشگر با ظرفیت نمایش تا 14 رقم

ماشین حساب casi CA-379

ماشین حساب casi CA-379

دارای نمایشگر با ظرفیت نمایش تا 12 رقم

ماشین حساب casi CA-347

ماشین حساب casi CA-347

قابلیت کنترل و تصحیح تا 120 مرحله

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن